+45 51 966 544
boskov@boskov.dk
Døgnvagt - 88 444 112

Brandskade

Boskov Skadeservice har i tidens løb håndteret rigtig mange brandskader. Vi har stor erfaring og ekspertise i rengøring og sanering af brandskadede bygninger.

Vi håndterer også skader efter skorstensbrande. Vi sætter altid skadelidte ind i hvordan et skades forløb kan se ud når man har en brandskade. Vi tager altid kontakt til politiet og hører om brandstedet er frigivet før vi går i gang.

Når vi dækker tage af ifm. en brand gør vi det ofte med hårde undertags plader da en afdækning ofte skal ligge i en længere periode. Når vi hjemtager løsøre har vi 2 store lukkede flytte trailere på hver 20 m3. Det gør at vi ofte kan nøjes med at køre 1 gang, afhængig af ejendommens størrelse.

Alle vores skader er 100 % gennemsigtige, alt er tilgængeligt for forsikrings selskabet inkl. timeregistrering på skaderne.

Læs mere i vores folder